Vzdialený prístup

Pre čoraz častejšiu potrebu vzdialeného prístupu k interným zdrojom ponúkame:

  • návrh riešenia pre vzdialený prístup mobilných používateľov
  • vytvorenie politiky a procedúr pre prideľovanie prístupov
  • implementácia technológie IPSEC alebo SSL
  • integrácia s LDAP, AD
  • audit existujúceho riešenia