Vzdialený prístup

Režim home-office je čoraz viac a viac populárny a spoločnosti musia byť pripravené na tento spôsob práce.  Nástroje na vzdialený prístup umožňujú organizáciám poskytnúť svojim zamestnancov možnosť práce z domu a prístupu k firemným zdrojom aj bez fyzickej prítomnosti. Vďaka tomu môžu zamestnanci pracovať na diaľku a stále bezpečne pristupovať k interným systémom.


Pre čoraz častejšiu potrebu vzdialeného prístupu k interným zdrojom ponúkame:

  • návrh riešenia pre vzdialený prístup mobilných používateľov
  • vytvorenie politiky a procedúr pre prideľovanie prístupov
  • implementácia technológie IPSEC alebo SSL
  • integrácia s LDAP, AD
  • audit existujúceho riešenia