Riadenie prístupov

V problematike kontroly a riadenia prístupov ponúkame:

  • návrh a implementáciu riešenia
  • migráciu existujúceho riešenia
  • návrh bezpečnostnej politiky
  • vytvorenie prevádzkovej dokumentácie
  • bezpečnostný a technologický audit
  • prevádzku existujúceho riešenia
  • zaškolenie obsluhy