Riadenie prístupov

Riadenie prístupov je v oblasti informačnej bezpečnosti súbor bezpečnostných procesov, ktoré majú za úlohu spravovať elektronické a digitálne identity. Vďaka takémuto frameworku sa dajú spravovať užívateľské prístupy ku kritickým informaciam a systémom v rámci organizácie. Cieľom tejto oblasti je hlavne eliminovať neautorizované prístupy k zdrojom organizácie a vďaka tomu odstrániť bezpečnostné riziko, ktoré takéto neautorizované prístupy predstavovali.  

Správne riadenie prístupov má pre organizáciu tieto výhody: 

 • Organizácie s korektným riadením prístupov majú väčšiu kontrolu nad užívateľskými prístupmi a tým sa znižuje riziko interného alebo externého úniku údajov.
 • Systémy na riadenie prístupov pomáhajú organizáciám lepšie spĺňať legislatívne požiadavky na ochranu údajov a bezpečnostné procesy a tiež poskytujú spôsob, akým môžu ukázať, že citlivé údaje nie sú zneužívané.
 • Prístupové práva sú udeľované na základe univerzálnych politík, vďaka čomu sú všetci užívatelia a služby správne autentifikované, autorizované a auditovateľné.
 • Automatizované systémy na riadenie prístupov pomáhajú organizácii šetriť čas, námahu a financie, ktoré by si vyžadovala manuálna správa prístupov.  

V problematike kontroly a riadenia prístupov ponúkame:

 • návrh a implementáciu riešenia
 • migráciu existujúceho riešenia
 • návrh bezpečnostnej politiky
 • vytvorenie prevádzkovej dokumentácie
 • bezpečnostný a technologický audit
 • prevádzku existujúceho riešenia
 • zaškolenie obsluhy