Privilegované účty

Privilegované účty predstavujú veľké riziko v prípade ich zneužitia, nakoľko majú veľký dosah na firemné prostredie. Preto je potrebné pri týchto účtoch dokonale zabezpečiť správu prístupov, hesiel a monitoring ich využitia.

 

Nami ponúkané riešenia umožňujú

  • Riadiť prístup k použitiu privilegovaných účtov
  • Identifikáciu používateľov pri zdieľaných účtoch
  • Presadiť politiku správy hesiel
  • Detailný audit prístupov a záznam aktivít pre foréznu analýzu
  • Ochranu auditných záznamov pred neautorizovaným prístupom, modifikáciou alebo zmazaním
  • Automatický manažment privilegovaných účtov
 

download.png

 
  •