Phishing

Phishing predstavuje odosielanie emailov alebo vytváranie webstránok napodobujúcich dôveryhodné, známe stránky s cieľom získať osobné údaje používateľov alebo s cieľom donútiť používateľa vykonať určitú akciu. Spravidla sa používa podvrhnutý email a napodobeniny skutočných URL adries (tzv. typo-squatting), napr. zámena google za qooqle (teda zámena písmena G za Q) a pod. Medzi výrazové prostriedky patria pozitívne (napr. výhra, dedičstvo, prišiel balíček) a negatívne (napr. daňový nedoplatok, neplatné heslo) formulácie. Po úspešnom phishingu je možné šíriť ransomvér (vydieračské vírusy), malvér, zneužiť získané prihlasovacie údaje a iné informácie...

Otestujte Vašich zamestnancov na odhaľovanie podvodných a škodlivých emailov. V súčasnosti so zdokonaľovaním umelej inteligencie a online prekladačov je možné vytvoriť text emailu, ktorý je na nerozoznanie od bežnej reči, resp. spisovného jazyka.

Osobitným prípadom phishingu je cielené zameranie práve na Vašu organizáciu, kedy útočník získa predchádzajúcu písomnú komunikáciu, resp. vie kto akým spôsobom komunikuje a snaží sa napodobniť jeho vyjadrenia a adresu odosielateľa.

Spoločnosť KOLAS Vám ponúka komplexné phishingové testy pre Vašich zamestnancov/zákazníkov, ktoré na mieru pripravíme podľa povahy a potrieb Vašej organizácie.

V prípade ak máte záujem o robustný nástroj na phishingové testy, ponúkame Vám komplexnú platformu, v ktorej môžete vykonať neobmedzené množstvo phishingových testov a s tým súvisiace odborné konzultácie.

Výsledok phishingového testu môže slúžiť ako základný podklad pre prípravu elearningového riešenia na mieru, podľa potrieb Vašej spoločnosti a zistení z phishingovej kampane.