Monitoring

Bezpečnostný monitoring je základným detektívnym opatrením, ktoré Vám umožňuje sledovať, čo sa deje vo Vašej sieti a napomáha efektívne odhaľovať bezpečnostné incidenty.

Bezpečnostný monitoring je opatrením vyžadovaným podľa Prílohy A normy ISO/IEC 27001:2013, avšak efektívny proces monitorovania a riadenia bezpečnostných incidentov je nevyhnutným predpokladom pre certifikáciu Vášho ISMS.

Pre vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov z rôznych bezpečnostných systémov ponúkame:

  • návrh a implementáciu SIEM riešenia (Security Incident and Event Management)
  • návrh prevádzkových procedúr
  • vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí, optimalizáciu filtrovania a korelácie
  • prevádzku SIEM riešenia