Moderné bezdrôtové siete

Dodanie najmodernejších bezdrôtových sietí s možnosťou kompletnej náhrady pevných sietí vrátane implementácie bezpečnostných prvkov pre bezdrôtové siete (Wifi IDS), s možnosťou prístupu externých mobilných zariadení do vašej bezdrôtovej siete (tablet, inteligentné telefóny, ...)

Prínos:

  • Používateľsky jednoduché
  • Vysoká mobilita používateľov
  • Bezpečný a rýchly prenos dát