Kontrola obsahu

Pre riešenia na kontrolu obsahu komunikácie na zamedzenie úniku informácií, prieniku nežiadúceho obsahu alebo použitia nežiadúcich aplikácií poskytujeme:

  • identifikáciu možných rizík
  • návrh bezpečnostnej politiky
  • spracovanie príslušnej dokumentácie
  • implementáciu riešenia