E-learning

Poskytujeme elearningové riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka, ktorým zabezpečujeme proces školenia a výučby v rôznych oblastiach informačnej bezpečnosti. Obsah vzdelávacích kurzov a osvedčenia sú vytvárané podľa potrieb zákazníka a ich obsah je vytváraný našimi špecialistami v danom odbore.

Poskytujeme elearning pre témy:

 • GDPR - Ochrana osobných údajov
 • Kybernetická a informačná bezpečnosť - zamestnanec
 • Kybernetická a informačná bezpečnosť - administrátor
 • Zákon o štátnej službe

Elearning pre zamestnancov Vašej spoločnosti:

 • Spoločne dohodneme a na základe konzultácií pripravíme obsah vzdelávania - možnosť výberu z rôznych oblastí a predpripravených kurzov (GDPR, Zákon o kybernetickej bezpečnosti pre používateľov ale aj pre administrátorov, ...). V prípade záujmu je možnosť doplniť lekcie o logo Vašej spoločnosti, upraviť texty lekcií o odkazy na Vaše interné predpisy, použiť schémy a obrázky z Vašej spoločnosti a pod. Týmto sa zaručí lepšia efektívnosť vzdelávania, keďže schémy či obrázky budú zamestnancom blízke.
 • Obsah elearningových lekcií je založený na aktuálnej legislatíve a best-practices z príslušnej oblasti, doplnený o aktuálne príklady či prípadové štúdie a z nich plynúce ponaučenia
 • Zamestnanci a externí pracovníci získajú prístupové údaje do prehľadného a jednoduchého elearningového systému. Školenia je možné absolvovať naraz alebo postupne, podľa časových možností zamestnancov
 • Stanovíte termín, dokedy majú zamestnanci absolvovať vzdelávanie
 • Získate prístup do špeciálnej zóny elearningového nástroja, v ktorej uvidíte pokroky vo vzdelávaní Vašich zamestnancov
 • V prípade ak do stanoveného termínu neabsolvovali zaregistrovaní účastníci vzdelávanie, elearningový systém ich automaticky vyzve emailovou pripomienkou, aby absolvovali predpísané školenie
 • Po úspešnom absolvovaní vzdelávanie nasleduje overenie vedomostí zakončené testom 
 • Na základe výsledkov testu je školenému automaticky vytvorený certifikát o absolvovaní vzdelávania, pričom certifikát a údaje v ňom uvedené je možné prispôsobiť dizajn manuálu a potrebám Vašej spoločnosti
 • Podľa dohody je možné upraviť testové otázky, limit najnižšej úspešnosti pri teste, ktorá je považovaná za úspešné absolvovanie testu a pod.

V rámci služby elearningu poskytujeme:

 • Online kurzy a testy v prehľadnom a pre používateľa jednoduchom používateľskom rozhraní
 • Vlastný doklad o absolvovaní vzdelávania a preskúšaní - certifikát (na mieru, podľa požiadaviek a potrieb klienta)
 • Systematické preškolenie ľubovoľného počtu zamestnancov
 • Vytvorenie nových kurzov - elearning na mieru podľa požiadaviek zákazníka
 • Prístup k prehľadom vzdelávania - štatistikám a informáciám o pokroku vzdelávaných zamestnancov
 • Správu účtov a prístupov do systému
 • Konzultácie s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho vzdelávacieho efektu u zamestnancov
 • Umiestnenie elearningového systému na osobitnej webstránke, resp. URL adrese Vašej spoločnosti (napr. vzdelavanie.firmaxyz.sk alebo vzdelavanie-firmaxyz.kolas.sk)
 • Náš elearning systém prevádzkujeme na zabezpečených serveroch s vysokou dostupnosťou a podporou.
test1.png