E-learning

E-learning

Poskytujeme e-learningové riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka v rôznych oblastiach informačnej bezpečnosti. Obsah vzdelávacích kurzov je pripravovaný našimi špecialistami v odbore a osvedčenia o absolvovaní vzdelávania sú vytvárané podľa potrieb zákazníka.

Poskytujeme e-learning pre témy

 • GDPR - Ochrana osobných údajov
 • Kybernetická a informačná bezpečnosť - zamestnanec
 • Fyzická bezpečnosť

E-learningové vzdelávanie pre zamestnancov Vašej spoločnosti

 • Spoločne so zákazníkom upravíme obsah vzdelávania nami poskytovaných tém alebo rôznych oblastí podľa záujmu zákazníka s možnosťou doplnenia loga zákazníka, úpravy obsahu vzdelávania o odkazy na interné predpisy zákazníka, použitia zákazníkom dodaných schém a obrázkov a pod.
 • Obsah e-learningového vzdelávania je založený na aktuálnej legislatíve a best-practices z príslušnej oblasti, doplnený o aktuálne príklady či prípadové štúdie a z nich plynúce ponaučenia.
 • Zákazník získa pre svojich zamestnancov a externých pracovníkov prístupové údaje do prehľadného a jednoduchého e-learningového prostredia, v ktorom môže sledovať pokroky vo vzdelávaní zaregistrovaných účastníkov.
 • Zaregistrovaní účastníci môžu vzdelávanie absolvovať naraz alebo postupne, podľa svojich časových možností a zamestnávateľom stanoveného termínu. Zaregistrovaných účastníkov vzdelávania, ktorí ho do stanoveného termínu neabsolvovali, vyzve e-learningový systém automaticky emailovou pripomienkou, aby vzdelávanie absolvovali.
 • Súčasťou vzdelávania je test na overenie vedomostí zaregistrovaných účastníkov. Podľa dohody so zákazníkom je možné testové otázky upraviť. Upraviť možno aj ďalšie prvky testovania, napr. limit najnižšej úspešnosti a pod.
 • Na základe výsledkov testu je zaregistrovanému účastníkovi automaticky vytvorené osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, pričom osvedčenie a údaje v ňom uvedené možno prispôsobiť potrebám zákazníka.

Výhody nášho e-learningu:

 • nami ponúkané témy a témy na mieru
 • prehľadné a jednoduché používateľské prostredie
 • osvedčenie o absolvovaní vzdelávania
 • systematické preškolenie zamestnancov
 • prístup k štatistikám a informáciám o pokroku vzdelávaných zamestnancov
 • správu účtov a prístupov do e-learningového prostredia
 • možnosť umiestnenia e-learningového prostredia:
  • na zabezpečených serveroch našej spoločnosti, ktoré prevádzkujeme s vysokou dostupnosťou a podporou (napr. vzdelavanie-firmaxyz.kolas.sk)
  • na osobitnej web stránke, resp. URL adrese zákazníka (napr. vzdelavanie.firmaxyz.sk).

Ako to vyzerá

test1.png