Active Directory a infraštruktúra

Zabezpečenie infraštruktúry v podmienkach Active Directory

 • Vytvorenie nových domén Active Directory, ich prepojenie na cloudové služby Microsoft
 • Migrácie existujúcich domén na nové doménové radiče
 • Zabezpečenie Active Directory, vytvorenie rôznych modelov riadenia prístupu
 • Zabezpečenie pracovných staníc a serverov  – hardening OS Windows využitím možností Active Directory
 • Bezpečnosť Active Directory v súlade s požiadavkami noriem ISO/IEC 27001 a 27002 (Politiky, Riadenie aktív, Riadenie prístupu, Kryptografické opatrenia, Fyzická bezpečnosť, Prevádzková bezpečnosť, Riadenie incidentov, Kontinuita)
 • Príprava na technické a procesné audity doménovej infraštruktúry
  Pri projektoch využívame v čo najväčšej miere integrované súčasti OS Windows, Windows Server a Active Directory, prípadne oficiálne voľne dostupné komponenty odporúčané Microsoft-om.
 • Zabezpečenie serverovej infraštruktúry a zálohovanie
 • Konzultácie a strategické riadenie pri plánovaných zmenách v komplexných IT infraštruktúrach, poradenstvo pri výbere HW riešení, SW a licencovania
 • Školenia a poradenstvo na mieru

Prečo KOLAS?

 • Skúsenosti pri konceptoch, správe a riadení bezpečnostných i prevádzkových aspektoch Active Directory
 • Certifikovaní pracovníci (Microsoft Certifikácie, Certifikácie k riadeniu informačnej bezpečnosti)
 • Projekty realizujeme tak, aby sa na nich dalo stavať aj v budúcnosti bez rozsiahlych zmien