Active Directory a infraštruktúra

Zabezpečenie Active Directory

 • Nové domény Active Directory
 • Cloudové služby Azure AD, Microsoft 365
 • Migrácie doménových radičov
 • Zabezpečenie Active Directory a riadenie prístupov
 • Zabezpečenie OS Windows, politiky Active Directory
 • Bezpečnosť Active Directory podľa normy ISO/IEC 27001
 • Zabezpečenie serverovej infraštruktúry a zálohovanie
 • Poradenstvo pri zmenách v IT infraštruktúre, HW, SW vybavenie a licencovanie
  Zaškolenie Vašich pracovníkov


Prečo KOLAS?

 • Skúsenosti s budovaním domén Active Directory v rôznych prostrediach
 • Certifikácie pracovníkov a spoločnosti
 • Projekty realizujeme tak, aby sa na nich dalo stavať aj v budúcnosti