Naše referencie

 
Oblasť
Popis projektu

Energetický priemysel 

Podpora pri prechode na súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich vyhláškach.

Orgán štátnej moci

Mobilný operátor

Security consulting, audítor, zodpovednosť za realizáciu diela.

Súkromný sektor, technologická spoločnosť 

Príprava na certifikáciu ISO 27001.

Univerzita

Bezpečnostný audit, nastavenie bezpečnostných procesov, ochrana osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – zabezpečenie prechodu na GDPR.

Štátna, verejná správa, príspevkové organizácie

 

Implementácia požiadaviek nariadenia  GDPR

Orgán štátnej moci

Poradenská činnosť – zodpovednosť za ochranu osobných údajov .

Poradenská činnosť – manažér informačnej bezpečnosti

Ministerstvo 

Poradenská činnosť – podpora manažéra informačnej bezpečnosti

Samosprávne kraje
 

Bezpečnostný audit, nastavenie bezpečnostných procesov, ochrana osobných údajov

Štátna správa

Audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. (ZoKB)

Štátny podnik

Pred-audit podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti

Zdravotníctvo, súkromná nemocnica

Príprava bezpečnostnej dokumentácie (politika, smernice, metodické dokumenty)

Zdravotníctvo, fakultná nemocnica

Implementácia bezpečnostných opatrení podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe.

 • Príprava bezpečnostnej dokumentácie (politika, smernice, metodické dokumenty)
 • Vytvorenie katalógu aktív
 • Analýza rizík, plán zvládania rizík
 • Bezpečnostný projekt
 • Riadenie kontinuity (BCM)
 • Vytvorenie stratégie zálohovania
 • Posúdenie zmluvných vzťahov, návrhy zmlúv
 • Interná kontrolná činnosť
 • Návrh kontinuálneho vzdelávania (e-Learning)
 • Príprava na audit KB

Verejná správa, VÚC

Implementácia bezpečnostných opatrení podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe.

 • Príprava bezpečnostnej dokumentácie (politika, smernice, metodické dokumenty)
 • Vytvorenie katalógu aktív
 • Analýza rizík, plán zvládania rizík
 • Bezpečnostný projekt
 • Riadenie kontinuity (BCM)
 • Vytvorenie stratégie zálohovania
 • Posúdenie zmluvných vzťahov, návrhy zmlúv
 • Interná kontrolná činnosť
 • Návrh kontinuálneho vzdelávania (e-Learning)
 • Príprava na audit KB

Štátna správa a verejná správa

Technické riešenia:

 • Dodanie Next generation firewallu s priepustnosťou 75Gbit (threat prevention) a pripojením do 100G chrbticovej siete vo vysoko dostupnej konfigurácii.
 • Migrácia existujúceho riešenia  na novododávaný vysokodostupný next generation firewall s priepustnosťou 2Gbit vrátane bezpečnostných služieb. Platformy Fortinet, Palo Alto Networks, Veľkosť organizácie 1000+ používateľov
 • Realizácia wifi siete a migrácia next generation firewallu na vysoko dostupné riešenie. Platformy Fortinet, Aruba, veľkosť organizácie 100+ používateľov
 • Správa, podpora a riešenie problémov geograficky rozľahlej infraštruktúry  s 50+ lokalitami a viacerými bezpečnostnými technológiami (Firewall, web aplikačný firewall, load-balancing, 2fa autentifikácia, email security)
 • Realizácia bezpečnostného monitoringu v OT sieti

Naši zákazníci 

 
Oblasť
Spoločnosť
Financie 

Istrokapital, a. s.
Národná banka Slovenska
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Veda, výskum  a vzdelávanie 

Axon Neuroscience
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Zdravotníctvo 

CINRE s. r. o.
Fakultná nemocnica Trnava
Národná transfúzna služba SR 

Štátna a verejná správa 

Kancelária prezidenta SR
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Štátny fond rozvoja bývania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Vodohospodárska výstavba š.p.
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 

Telekomunikacie 

Orange Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
SWAN, a.s. 

Výroba a priemysel 

Chemko, a. s. Slovakia
CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA, s.r.o.
EUROPUR s.r.o.
FORTISCHEM a. s.
Slovenské elektrárne, a.s.
SPP - distribúcia, a.s.
Wöhrle k.s. 

Ostatné 

Amenit s.r.o.
KPMG Slovensko spol. s r.o.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Solargis s. r. o.
SophistIT, s.r.o.
TITANS freelancers, s.r.o.
VALKYR INFORMATIKAI  Kft.
Veľvyslanectvo USA