Privilegované účty

Privilegované účty predstavujú veľké riziko v prípade ich zneužitia, nakoľko majú veľký dosah na firemné prostredie. Preto je potrebné pri týchto účtoch dokonale zabezpečiť správu prístupov, hesiel a monitoring ich využitia.

 

Nami ponúkané riešenia umožňujú

 
 • Riadiť prístup k použitiu privilegovaných účtov
 •  
 • Identifikáciu používateľov pri zdieľaných účtoch
 •  
 • Presadiť politiku správy hesiel
 •  
 • Detailný audit prístupov a záznam aktivít pre foréznu analýzu
 •  
 • Ochranu auditných záznamov pred neautorizovaným prístupom, modifikáciou alebo zmazaním
 •  
 • Automatický manažment privilegovaných účtov
 

download.png

 
 •