O nás

Sme spoločnosť zameraná na oblasť informačných technológii. Našou špecializáciou je informačná bezpečnosť a relevantné audity.

Kvalita našich služieb v oblasti informačnej bezpečnosti je založená na mnohoročných skúsenostiach, znalostiach našich zamestnancov, ktoré sú podložené medzinárodnými certifikátmi a na spolupráci so svetovými výrobcami.

Ako držitelia certifikátov ISO 9001, ISO 20000-1 a ISO 27001 v oblasti bezpečnosti IT a procesov vykonávame naše služby v súlade s požiadavkami najvyššej kvality.

Počas nášho pôsobenia využili naše služby významné spoločnosti z oblasti financií, verejnej správy, telekomunikácií, viaceré nadnárodné spoločnosti, ale i menšie či stredné podniky.

Mnohé z nich sa stali i našimi vernými klientmi.

náš BLOG

Videokonferenčné riešenia v štátnej sfére, v malých a stredných firmách

Videokonferenčné riešenia v štátnej sfére, v malých a stredných firmách

Pripravenosť inštitúcií na mimoriadne situácie ako sú zatvorené školy, úrady v obmedzenom režime, zamestnanci na home-office, online vzdelávanie, audiovizuálna komunikácia a využívanie rôznych softvérových zariadení na každodennej báze preverila kríza COVID-19 a ukázali sa i prvé nedostatky či problémy.

Zmeny v pripravovanej verzii noriem ISO 27001 a 27002

Zmeny v pripravovanej verzii noriem ISO 27001 a 27002

ISO 27001, spolu s jej dvojičkou ISO 27002, prechádza toho roku zmenami a tieto sa nedajú nazvať „kozmetické“, ale omnoho výstižnejšie je pomenovanie zmeny ako zásadné. V článku sa bližšie pozrieme na základe dostupných informácií, aké zmeny sa chystajú, a ako ku nim v rámci certifikovanej organizácie pristupovať.