O nás

Sme spoločnosť zameraná na oblasť informačných technológii. Našou špecializáciu je informačná bezpečnosť a relevantné audity.

Kvalita našich služieb v oblasti informačnej bezpečnosti je založená na mnohoročných skúsenostiach, znalostiach našich zamestnancov, ktoré sú podložené medzinárodnými certifikátmi a na spolupráci so svetovými výrobcami.

Ako držitelia certifikátov ISO 90001, ISO 20000-1 a ISO 270001 v oblasti bezpečnosti IT a procesov vykonávame naše služby v súlade s požiadavkami najvyššej kvality.

Počas nášho pôsobenia využili naše služby významné spoločnosti z oblasti financií, verejnej správy, telekomunikácií, viaceré nadnárodné spoločnosti, ale i menšie či stredné podniky.

Mnohé z nich sa stali i našimi vernými klientmi.

Naše certifikácie

ISO/IEC 9001 – systém manažérstva kvality
ISO/IEC 27001 – systém manažérstva informačnej bezpečnosti
ISO/IEC 20000-1 -  systém manažérstva služieb

Naši profesionáli sú certifikovaní experti v nasledovných oblastiach:

 • Manažér kybernetickej bezpečnosti
 • Audítor kybernetickej bezpečnosti
 • Lead audítor ISO 27000 
 • Interný audítor ISO 27000, ISO 9001, ISO 22301
 • Prince2 Foundation, Practicioner
 • DPO/DPC  - Data protection officer/coordinator
 • ITILv4 - Information Technology Infrastructure Library
 • ISACA - Certified Information System Auditor - CISA
 • Fortinet - Network security expert - NSE8, NSE7, NSE6, NSE5, NSE4
 • Palo Alto Networks - PCNSE, PSE
 • Check Point - CCSE, CCSM, CCTE, CCME
 • Microsoft Certified Professional
 • a iné ...