NAŠE Certifikáty

ISO/IEC 9001 systém manažérstva kvality

ISO/IEC 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO/IEC 20000-1 systém manažérstva služieb

ISO 14001:2015 systém enviromentálneho manažérstva

NBÚ Facility Security Clearance Certificate

SEWA Zelený certifikát

Naši profesionáli sú certifikovaní experti v nasledovných oblastiach:

Oblasť
Názov certifikátu
Aruba
ACMA
Aruba
ACSA
Business Continuity
Business Continuity Manager
CompTIA
CompTIA Network+ Certification
CyberArk
CSP-PAM
CyberArk
CyberArk Professional Partner
CyberArk
PAM Administration for Partners
CyberArk
Pre-Sales Engineer for PAM (CPE-PAM)
CyberArk
Working with CyberArk Support
Fortinet
2022 - Partner Ethics and Compliance Training
Fortinet
Adaptive Cloud Security Sales Training
Fortinet
FortiADC-D 4.1.0 Specialist
Fortinet
FortiDDoS 4.0.0 Specialist
Fortinet
FortiGate 7.2 Administrator
Fortinet
FortiMail Specialist Exam v5
Fortinet
FortiMonitor 2022 Self-Paced
Fortinet
Fortinet Product Awareness
Fortinet
FortiSandbox 2.0.3 Specialist
Fortinet
Information Security Awareness
Fortinet
Linksys HomeWRK 2022 Self-Paced
Fortinet
NSE 1
Fortinet
NSE 2
Fortinet
NSE 3
Fortinet
NSE 4
Fortinet
NSE 5
Fortinet
NSE 6
Fortinet
NSE 7
Fortinet
NSE 8
Fortinet
The Evolution of Cybersecurity
GDPR
Data Protection Officer podľa GDPR
GDPR
Koordinátor pre zosúladenie firmy s nariadením GDPR
Google
Základy digitálneho marketingu
GOPAS
Hacking v Praxi II
Hillstone
Certified Security Professional
Check Point
Check Point Certified Maestro Expert
Check Point
Check Point Certified Security Master
Check Point
Check Point Certified Troubleshooting Expert
Checkpoint
CloudGuard Pre sales - Sales Specialist
Checkpoint
Harmony Connect-Sales Specialist
Checkpoint
Harmony E and C-Sales Specialist
Checkpoint
Harmony Endpoint and Browse-Sales Specialist
Checkpoint
Harmony Mobile-Sales Specialist
Checkpoint
Check Point Sales Certification
Checkpoint
Infinity Pre Sales - Sales Specialist
Checkpoint
Quantum Core - Sales Specialist
Checkpoint
Quantum Hyperscale - Sales Specialist
Checkpoint
Quantum IoT - Sales Specialist
Checkpoint
Quantum Spark - Sales Specialist
ISACA
CISA 
ISO 22000
Manažér BCMS / Interný audítor podľa ISO 22301:2019
ISO 27000
Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa EN ISO/IEC 27001:2017
ISO 27000
ISO 27001 Internal Auditor
ISO 27000
ISO/IEC 27001 Lead Auditor
ISO 27000
Manažér riadenia rizík podľa ISO/IEC 27005:2018
ISO 9000
Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015
ITILv4
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
Kyber zákon
Analýza (opis) štátnozamestnaneckého miesta ako podklad k tvorbe kompetenčného modelu
Kyber zákon
Audítor kybernetickej bezpečnosti
Kyber zákon
Manažér kybernetickej bezpečnosti
Kyber zákon
Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy
NETASQ
NETASQ Administrator, Version 9
Palo Alto
Accredited Sales Executive
Palo Alto
Accreditied Configuration Engineer
Palo Alto
Certified Network Security Engineer
Palo Alto
PSE - Cortex Associate
Palo Alto
PSE: Endpoint Associate Accreditation
Palo Alto
PSE: Foundation
Palo Alto
PSE: Strata Associate
Project Management
MoP
Project Management
MoR
Project Management
PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management
Project Management
PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management
Project Management
Scrum Master Certified
TISAX
TISAX 
WithSecureWithSecure EPP a EDR