BLOG

Zmeny v pripravovanej verzii noriem ISO 27001 a 27002

Zmeny v pripravovanej verzii noriem ISO 27001 a 27002

ISO 27001, spolu s jej dvojičkou ISO 27002, prechádza toho roku zmenami a tieto sa nedajú nazvať „kozmetické“, ale omnoho výstižnejšie je pomenovanie zmeny ako zásadné. V článku sa bližšie pozrieme na základe dostupných informácií, aké zmeny sa chystajú, a ako ku nim v rámci certifikovanej organizácie pristupovať.