Audit súladu s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľa základnej služby

Podľa Zákona č. 69/2018 Z. Z. o kybernetickej bezpečnosti každá spoločnosť zaradená do registra prevádzkovateľov základných služieb má povinnosť zaviesť a následne dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

Pre splnenie tejto povinnosti je dôležité vytvoriť štruktúru bezpečnostných dokumentov vo vašej spoločnosti a vykonať audit súladu procesov s týmto zákonom.


Portfólio služieb v oblasti prípravy na zabezpečenie súladu so Zákonom č. 68/2018 Z. z.

ORGANIZAČNÉ OPATRENIA
Vytvorenie politík a smerníc 
Nastavenie procesov
Stanovenie manažéra informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostnej komisie
Nastavenie vzoru povinnej zmluvy s dodávateľmi


KONTROLNÉ MECHANIZMY (jednorazovo, pravidelne)
Analýza rizík prevádzkovaných základných služieb 
Audit kybernetickej bezpečnosti
Všeobecný rozdielový audit


POVINNÉ VZDELÁVANIE
Vypracovanie metodických dokumentov
Samostatné školenia (online alebo vo Vašej spoločnosti)
Školiace programy (kontinuálny proces vzdelávania)


PODPORNÉ BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
Podpora manažéra informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti 
Výkon funkcie manažéra informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti 


NASTAVENIE TECHNICKÝCH OPATRENIÍ
Firewally
Redundancia
Kryptografia
Monitoring siete a informačných systémov
Návrh, implementácia a riadenie prístupových práv (na základe analýzy rizík)Pre viac informácií sme pre Vás pripravili dokumenty na stiahnutie úplne ZADARMO!

Všetko čo musíte vedieť o zákone č. 692018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (PDF)

Súhrn požiadaviek na implementáciu kybernetickej bezpečnosti