Audit

    NAŠE PORTFÓLIO:

  Audit je jedným zo základných stavebných pilierov pri systematickom budovaní bezpečnej organizácie so zameraním na IT bezpečnosť.  

  Pre štatutárov audit predstavuje nevyhnutný nástroj pri získavaní obrazu o fungovaní spoločnosti a splnení si legislatívnych povinností.

  Pomocou auditu môže Vaša spoločnosť predísť trestnoprávnej a finančnej zodpovednosti za škody spôsobené nesplnením si povinností štatutára a z toho vyplývajúcim pokutám.

  Naši audítori majú viac ako 15 ročné skúsenosti v oblastiach: 
  • informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO
  • kybernetickej bezpečnosti
  • manažmentu systémov kvality 
  • manažmentu rizík vrátane vyhodnocovania rizík informačnej bezpečnosti
  • tvorby bezpečnostnej dokumentácie ako politík informačnej bezpečnosti a následnej údržby
  • analýzy rizík, BIA/BCP procesov
   

  Kladieme osobitý dôraz na kvalitné a pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov. V portfóliu máme mnoho významných certifikátov 

  Samozrejmosťou je znalosť súčasnej legislatívy SR s ohľadom vykonávania prác týkajúcich sa technických štandardov informačnej bezpečnosti.