Audit

    NAŠE PORTFÓLIO:

  Audit je jedným zo základných stavebných pilierov pri systematickom budovaní bezpečnej organizácie so zameraním na IT bezpečnosť. 

  Pre štatutárov audit predstavuje nevyhnutný nástroj pri získavaní obrazu o fungovaní spoločnosti a splnení si legislatívnych povinností.

  Pomocou auditu môže Vaša spoločnosť predísť trestnoprávnej a finančnej zodpovednosti za škody spôsobené nesplnením si povinností štatutára a z toho vyplývajúcim pokutám.

  Naši audítori majú viac ako 15 ročné skúsenosti v oblastiach:
  • informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO
  • kybernetickej bezpečnosti
  • manažmentu systémov kvality 
  • manažmentu rizík vrátane vyhodnocovania rizík informačnej bezpečnosti
  • tvorby bezpečnostnej dokumentácie ako politík informačnej bezpečnosti a následnej údržby
  • analýzy rizík, BIA/BCP procesov

  Kladieme osobitý dôraz na kvalitné a pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov. V portfóliu máme mnoho znamných certifikátov

  • CISA (ISACA) 
  • Lead audítor ISO 27000 (TayllorCox) 
  • Interný audítor ISO 27000 (TUV SUD SK) 
  • ISO 9001 (TUV SUD SK) 
  • Prince2 Foundation (APMG) 
  • DPO, (TUV SUD SK) 

  Samozrejmosťou je znalosť súčasnej legislatívy SR s ohľadom vykonávania prác týkajúcich sa technických štandardov informačnej bezpečnosti.

  VYBRANÉ REFERENCIE:
  Spoločnosť Popis projektu
  NAFTA a.s. Podpora pri prechode na súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich vyhláškach
  Kancelária národnej rady SR
  Orange Slovensko a. s.Security consulting, audítor, zodpovednosť za realizáciu diela
  Solargis s. r. o. Príprava na certifikáciu ISO 27001
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Bezpečnostný audit, nastavenie bezpečnostných procesov, ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov – zabezpečenie prechodu na GDPR

  Úrad vlády SR Poradenská činnosť – zodpovednosť za ochranu osobných údajov

  Poradenská činnosť – manažér informačnej bezpečnosti

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Poradenská činnosť – podpora manažéra informačnej bezpečnosti
  Košický samosprávny kraj
  Trnavský samosprávny kraj
  Banskobystrický samosprávny kraj 
  Bezpečnostný audit, nastavenie bezpečnostných procesov, ochrana osobných údajov